Conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie is het proces waarin wordt onderzocht hoe een website meer kan verkopen. Het is een proces dat minimaal enkele maanden in beslag neemt, omdat er constant verbeteringen doorgevoerd worden op basis van de statistieken. Toch kunnen we zowel op de korte als de lange termijn veel voor u betekenen, doordat wij ervaring hebben en wellicht toegang tot oude statistieken. In principe zijn er drie manieren om tot verbeterde resultaten te komen:

  • Op basis van eerder uitgevoerd onderzoek
  • Op basis van split-testing (verkoopmethoden vergelijken)
  • Op basis van trial-and-error

Uiteraard geniet de voorkeur om conversie optimalisatie uit te voeren op basis van eerder uitgevoerd onderzoek of split-testing. Door met een partner als Sitix Internet Services in zee te gaan, kunt u gebruik maken van de kennis die er al is en plukt u sneller de vruchten van conversie optimalisatie.

Onderzoek naar conversie optimalisatie

In de jaren is er al veel onderzoek geweest naar conversie optimalisatie. Hier komen veel facetten uit de (neuro)psychologie kijken, omdat ons koopgedrag sterk afhangt van hoe de bedrading van onze hersenen werkt. Zo blijkt het zo te zijn dat onze intentie om iets te kopen vaak al vastligt, maar we pas later met onze neocortex een logische beredenering bedenken om een product daadwerkelijk aan te schaffen. De beslissing is dus al gemaakt voordat u voor uw gevoel beslist.

Grijpt u de kans?

U begrijpt dat een goed begrip van conversie optimalisatie een mix is van psychologie, marketing en algemene communicatie. Het is een specialistisch vak, waarvoor veel kennis is vereist van hoe een mens marketingboodschappen interpreteert en opslaat. Bij Sitix Internet Services hebben we de juiste mensen voor deze taak. Onze jarenlange ervaring op internet- én marketinggebied kan uw website de impuls geven die hij nodig heeft. Het balletje ligt bij u, of u die kans wilt grijpen.

Geïnteresseerd? Bel 010 - 260 2163 voor meer informatie